Odstąpienie od umowy

 
  1. Klient, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.
  2. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres Sprzedawcy.
  3. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy dostępny jest na stronie Sklepu Internetowego w zakładce ,,Odstąpienie od umowy’’ oraz jest załączony do wiadomości e-mail z potwierdzeniem Zamówienia.
  4. Klient może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe, akceptowaną formą również jest odręczne pismo zawierające dane kupującego, nr rachunku bankowego oraz nr zwracanego zamówienia.
  5. Klient ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Towar Sprzedawcy.
  6. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Klient może zwrócić Towar na adres Sprzedawcy. Nie akceptujemy Towarów zwracanych za pobraniem oraz tych z koniecznością odbioru w wyznaczonym punkcie odbioru. Zwracany Towar powinien zostać dostarczony pod wskazany adres Sprzedawcy (dotyczy to również przesyłek poleconych, których dostarczenie się nie powiodło). 
  7. W wypadku odstąpienia od umowy Klientowi zwracane są wszystkie otrzymane od niego płatności (nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych), w tym koszty dostawy.
    1. Wyjątek stanowi sytuacja kiedy konsument wybrał sposób dostawy towaru inny niż najtańszy dostępny w Sklepie Internetowym.
    2. W takiej sytuacji Klient pokrywa koszty dostawy.
  8. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.